Protocols i procediments de treball

Protocols i procediments de treball

La Generalitat, en compliment del Pla de Prevenció aprovat mitjançant Acord de 24 de març de 2017 del Consell, desenvoluparà els protocols necessaris per a la gestió de l'activitat preventiva en els seus diferents centres de treball, amb l'assessorament del Servei de Prevenció. Aquests documents faciliten la gestió en matèria preventiva de l'Administració del Consell, amb l'objecte d'assolir unes condicions de treball adequades i el més alt nivell de benestar laboral.

 

Procediments

Listado documentos

Protocols

Listado documentos

T'interessa