Instruccions operatives

Instruccions operatives

Les instruccions operatives permeten desenvolupar algun aspecte concret d'un procediment, o descriuen amb detall les maneres de realitzar una activitat, amb la finalitat d'informar els interessats sobre els riscos existents i les mesures preventives aplicables. S'elaboren instruccions operatives de treball per a aquelles tasques que en determinades condicions siguen susceptibles de generar riscos, especialment si aquests són d'una certa importància i van associats a les actuacions de les persones. En les instruccions estaran recollits aquells aspectes de seguretat a tindre en compte per les persones responsables de les tasques a realitzar, perquè coneguen com actuar correctament en les diferents fases o operacions i siguen conscients de les atencions especials que han de tindre en moments o operacions claus per a la seguretat personal, la dels seus companys i la de les instal·lacions. Amb les instruccions operatives el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi pretén, a més facilitar la formació dels treballadors en aquestes.

 

La instrucció SPRL_IOPRL_01 Comunicació d'inici d'actuació preventiva de l'SPRL al CSS està en procés de revisió.

Listado documentos

T'interessa