Pla de prevenció

Pla de prevenció

Un precepte bàsic en matèria de seguretat i salut és la necessitat d'integrar la prevenció de riscos laborals en el conjunt d'activitats de l'empresa implicant a tots els nivells de responsabilitat d'esta. (art. 14.2. de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals)

Per a això la llei preveu la implantació i aplicació d'un pla de prevenció de riscos laborals. En ell ha d'incloure's l'estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per a realitzar l'acció preventiva en l'empresa. (art. 16.1 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals)

Els instruments essencials per a la gestió i aplicació del pla de prevenció de riscos, que podran ser duts a terme per fases de forma programada, són l'avaluació de riscos laborals i la planificació de l'activitat preventiva.

 

T'interessa