Documentació de gestió per al pla de contingència i continuïtat enfront de la COVID-19

Documentació de gestió per al pla de contingència i continuïtat enfront de la COVID-19

Guia

 

Criteris tècnics del SPRL

 

Documents informatius

 

Documents tècnics

 

Formació

 

Cartelleria

 

Píndoles informatives

 

Et recomanem...

 

Gestió de residus en centres de treball

Higiene de mans

 

A continuació et mostrem una selecció de recursos accessibles en la Web amb informació d'interés relativa a COVID-19.  Esperem que et resulte útil.

Recursos COVID-19

Recursos COVID-19

 

Recursos normatius

BOE : Códigos electrónicos Covid-19

Altres repertoris normatius

Disposicions de la Generalitat Valenciana

 

Recursos tècnics

Informes de situació

Ministeri de Sanitat

Generalitat Valenciana

 

Organismes especialitzats en seguretat i salut en el treball

Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball INSST

 

Agència Europea de Seguretat i Salut en el Treball EU-OSHA

 

Organització Mundial de la Salut OMS-WHO

 

Organització Internacional del Treball OIT-ILO

 

Altres

 

Altres productors d'informació d'interés

Ministeri 'Indústria, Comerç i Turisme

 

Ministeri de Consum

 

UNE Normalización Española

 

Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties ECDC

 

Altres

 

Biblioteques i centres de documentació especialitzats

 

Recursos informatius de caràcter general