Visualització de contingut web

Documentació de gestió per al pla de contingència i continuïtat enfront de la COVID-19

Resolució de 8 de maig de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s'estableix el procediment i les mesures organitzatives per a la recuperació gradual de l'activitat administrativa presencial en la prestació de serveis públics en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, com a conseqüència de la Covid-19.

 

Guia

 

Instruccions operatives

 

Documents informatius

 

Documents tècnics

 

Formació

 

Cartelleria

 

Píndoles informatives

 

Et recomanem...

Resolució de 13 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a la prestació de serveis administratius i de coordinació en els centres educatius.

Gestió de residus en centres de treball

Higiene de mans

 

A continuació et mostrem una selecció de recursos accessibles en la Web amb informació d'interés relativa a COVID-19.  Esperem que et resulte útil.

Visualització de contingut web

Recursos COVID-19

Esta sección está en actualización permanente

 
 

Recursos normativos

BOE : Códigos electrónicos Covid-19

Otros repertorios normativos

Disposiciones de la Generalitat Valenciana

 

Recursos técnicos

Informes de situación

Ministerio de Sanidad

Documentos técnicos para profesionales. Entre ellos destacamos...

Guía COVID-19 : Guía de información de salud y recursos web de calidad contrastada. Instituto de Salud Carlos III

Informes científico-divulgativos sobre el coronavirus (COVID-19). Instituto de Salud Carlos III

Buenas prácticas en los centros de trabajo : medidas para la prevención de contagios del COVID-19 11.04.2020

Generalitat Valenciana

 

Organismos especializados en seguridad y salud en el trabajo

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo INSST

 

Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo EU-OSHA

 

Organización Mundial de la Salud OMS-WHO

 

Organización Internacional del Trabajo OIT-ILO

 

Otros Nuevo

 

Otros productores de información de interés

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

 

Ministerio de Consumo

 

UNE Normalización Española

 

Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades ECDC

 

Otros

 

Bibliotecas y centros de documentación especializados

 

Recursos informativos de carácter general